31. JANUAR- nacionalni dan bez duvana

31. januar - Nacionalni dan bez duvana 1. nacionalni dan bez duvanskog dima, 31. januar, ove godine se obeležava pod sloganom ''Uživaj bez duvanskog dima'', sa ciljem podrške sredinama bez duvana, kako na radnim i javnim mestima, tako i u kućnom okruženju.

Pušenje je vodeći faktor rizika u Srbiji koji doprinosi smrtnosti i odgovoran je za 13,7% izgubljenih godina života. Najveći uticaj duvan ima za nastanak raka pluća, ishemije bolesti srca i opstruktivne bolesti pluća. U Srbiji, prema podacima istraživanja zdravlja stanovnika, svakodnevno ili povremeno puši 38,1% muškaraca i 29,9% žena.

Posebno zabrinjavajuće je da čak trećina svih trudnica puši u nekom periodu trudnoće ili u celoj trudnoći uprkos posledicama koje duvan može imati na plod. Podaci koji se odnose na populaciju dece i omladine ukazuju da ukupno čak 17,1% dece starih od 13 do 15 godina puši cigarete, od kojih je više od trećine prvi put probalo cigarete pre desete godine. Ovo ukazuje na značaj što ranijeg početka preventivnih aktivnosti, kroz zdravstveno vaspitni rad u školama. Svakako da se posebna pažnja mora usmeriti i na aktivnosti u cilju unpređenja informisanosti opšte javnosti o posledicama pasivnog pušenja po zdravlje, pre svega najmlađe populacije, jer 77% mladih živi u domovima gde su izloženi duvanskom dimu, odnoso 66% ima jednog ili oba roditelja koji puše.

TEKST PRIPREMILA: Milica Vučenović

    

      

Eko kalendar

Eko škola

Vesti iz sveta

Anketa

Copyright (c) Site Name 2012. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com