Bilten broj 25

Tema Biltena broj 25, je volonterizam. Tokom posete Hanoveru, učesnici projekta eko info su obišli kancelariju Greenpeace u Hamburgu, i organizacije FÖJ, Waldstation Eilenried, Janun iz Hanovera. Kao zaključak nameće se da su volonterske organizacije u Nemačkoj odlično organizovane i njihov rad je podržan od strane vlasti.
Mladima se pruža mogućnost širokog spektra aktivnosti na poboljšanju uslova života i zaštite životne sredine.

Bilten su pripremili:

Projektni ti za temu ,,Volonterizam”
Darija Antonijević
Đurđa Ristić
Tamara Jovanović

PREUZIMANJE BILTENA