Bilten broj 25

Tema Biltena broj 25, je volonterizam. Tokom posete Hanoveru, učesnici projekta eko info su obišli kancelariju Greenpeace u Hamburgu, i organizacije FÖJ, Waldstation Eilenried, Janun iz Hanovera. Kao zaključak nameće se da su volonterske organizacije u Nemačkoj odlično organizovane i njihov rad je podržan od strane vlasti.
Mladima se pruža mogućnost širokog spektra aktivnosti na poboljšanju uslova života i zaštite životne sredine.

Bilten su pripremili:

Projektni ti za temu ,,Volonterizam”
Darija Antonijević
Đurđa Ristić
Tamara Jovanović

PREUZIMANJE BILTENA

    

      

Eko kalendar

Eko škola

Vesti iz sveta

Anketa

Copyright (c) Site Name 2012. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com