Poslanici o izmeni tri ekološka zakona sledeće sedmice

 

Izvor: (Beta)

 

 Skupštine Srbije trebalo bi da naredne sedmice po hitnom postupku razmatra izmene zakona o hemikalijama, biocidnim proizvodima i o integrisanom sprečavanju i kontroli zagadjivanja životne sredine. Cilj izmena je da se obezbedi kontinuirano finansiranje upravljanja hemikalijama i biocidnim proizvodima kroz uvodjenje taksi, efikasniji inspekcijski nadzor, kao i da se bolje reguliše i olakša izdavanje integrisanih dozvola o zaštiti životne sredine industrijskim postrojenjima.

Izmenama zakona o hemikalijama i biocidnim proizvodima je precizirano da se poštuje princip po kome onaj ko stavlja hemikalije i biocidne proizvode na tržište mora da snosi teret upravljanja, dok će se kroz precizniju podelu poslova inspekcija iz više ministarstava omogućiti bolja kontrola tih oblasti.

Read more: Poslanici o izmeni tri ekološka zakona sledeće sedmice

Prelazni rokovi za industrijske zagađivače

Izvor:http://www.ekopark.rs/

Srbija će tokom pristupnih pregovora sa EU tražiti prelazne rokove u pogledu zaštite životne sredine da bi se industriji ostavilo dovoljno vremena za prilagodjavanje, izjavila je Stana Božović, državna sekretarka u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine. Najviše možemo da im pomognemo u pogledu rokova, odnosno traženja tranzicionih perioda u skladu sa vremenom potrebnim za prilagodjavanje za visoke standarde EU - rekla je Božović, na skupu o Direktivi o industrijskim emisijama, kojom je objedinjeno sedam direktiva iz oblasti industrijskog zagadjenja. Obaveza industrijskih operatera je da pripreme planove za primenu standarda, uključujući precizne korake, rokove i novac potreban za ostvarivanje ciljeva, navela je Božović, dodavši da je to osnov za zahtev za odlaganje primene odredjenih standarda, tokom pristupanja EU.

    

      

Eko kalendar

Eko škola

Vesti iz sveta

Anketa

Copyright (c) Site Name 2012. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com