Beloglavi sup pušten nazad u prirodu

Izvor: ekologija.gov.rs

U toku proteklog vikenda Grupa za sprovođenje CITES Konvencije Ministarstva zaštite životne sredine je dobila zvaničnu potvrdu od nadležnog upravnog organa za CITES u Iraku da je jedan primerak beloglavog supa (Gyps fulvus) koji potiče iz kolonije koja se gnezdi na Uvcu, a koji je ilegalno uzet iz prirode i držan u zatočeništvu u Iraku barem dva meseca, lociran i krajem prošle nedelje pušten nazad u prirodu.

Ministarstvu zaštite životne sredine je 30. aprila 2018. godine prosleđena informacija da se dva beloglava supa nelegalno drže u zatočeništvu u Iraku nakon što je Fondacija za zaštitu ptica grabljivica kontaktirana sa zahtevom za otkup od strane lica koja su pticu nelegalno držali u zatočeništvu u Iraku. Jedna od dve ptice koje se jasno vide na dostavljenim fotografijama je imala nožne prstenove koji se koriste za obeležavanje i praćenje ptica sa oznakama koje ukazuju na to da je ptica prstenovana kao mladunac u Srbiji. Ptica je takođe bila obeležena sa krilnim markerom za lakše prepoznavanje pojedinih primeraka, koji je sa unutrašnje strane imao kontakte Fondacije za zaštitu ptica grabljivica. Na osnovu digitalnih fotografija i drugog dostavljenog materijala, Grupa za sprovođenje CITES Konvencije Ministarstva zaštite životne sredine je 30.aprila 2018. godine uputila molbu iračkom Ministarstvu zaštite životne sredine da se predmetni primerci lociraju i vrate nazad u priodu.

Nakon manje od mesec dana, Ministarstvo zaštite životne sredine iz Iraka uspelo je da locira jednu od navedene dve ptice i da je u saradnji sa stručnjacima za zaštitu i očuvanje vrsta vrati nazad u prirodnu sredinu. Po poslednjim informacijama, za drugim primerkom beloglavog supa koji nije trajno obeležen, nadležni organi još uvek tragaju.

Beloglavi sup je strogo zaštićena vrsta nacionalnim propisima Republike Srbije i nalazi se na Dodatku II Konvencije o međunarodnom prometu ugroženim vrstama divlje faune i flore (CITES). Na teritoriji Republike Srbije procenjeno je da se gnezdi oko 200 parova, a prošle godine je zabeleženo da se izleglo 135 mladih beloglavih supova.

    

      

Eko kalendar

Eko škola

Vesti iz sveta

Anketa

Copyright (c) Site Name 2012. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com