Sprečiti ulivanje otpadne vode u jezera Palić i Ludaš

Neophodna je izgradnja kanalizacione mreže i njeno povezivanje na prečistač da bi se sprečilo dalje ulivanje otpadnih voda u Palićko i Ludaško jezero, izjavio je danas član radne grupe za sanaciju, hidrolog Mišel Roman (Michell Rohmann).

Roman je rekao novinarima da naselje Palić ima 7.500 stanovnika, a svega 40 odsto naselja ima kanalizacionu mrežu koja, medjutim nije priključena na prečistač otpadnih voda, već se direktno uliva u jezero.

"Ova kanalizaciona mreža samo sakuplja otpadnu vodu i bez bilo kakvog tretmana ta voda se uliva u kanal i direktno u jezero Ludaš", rekao je Roman.

Prema njegovim rečima, neophodno je sprečiti dalje zagadjenja jezera i zbog toga je važno da se gradjani Palića izjasne da li žele da se izgradi kanalizaciona mreža, da bi se potom nastavila sanacija samog jezera.

"Treba postaviti zeleni zaštitni pojasa oko ovih jezera da bi se zaštitila od negativnog uticaja poljoprivrede, da bi se povećala efikasnost rada gradskog prečistača i biomanipulacije koja je prošle godine pokazala da više od 90 odsto ribljeg fonda u jezeru Palić čini srebrni karaš, takozvana babuška, koja se masovno razmnožava i štetna je, jer ne dozvoljava razvijanje planktona neophodnog jezeru", kazao je Roman.

Od je dodao da je kvalitet vode u jezeru Palić sada mnogo bolji nego pre tri ili četiri godine.

Gradjani Palića do kraja januara treba da se izjasne da li su zainteresovani za priključenje na buduću kanalizacionu mrežu, koja bi trebalo da bude izgradjena do sredine ove godine.

Obrasce za izjašnjavanje o tome gradjani mogu preuzeti na zvaničnom sajtu Grada Subotice (subotica.rs) ili na sajtu Vodovoda i kanalizacije (vodovodsu.rs).

Cena priključka na vodovodnu mrežu je 27.021 dinar sa PDV, a kod avansnog plaćanja odobrava se popust od 20 odsto i iznos je moguće platiti na 24 rate.

Kanalizaciona mreža se gradi u okviru programa sanacije Palićkog i Ludaškog jezera i zaštite biodiverziteta. Cena projekta je 6,5 miliona evra, a finansira ga nemačka razvojna banka KfW.