Božović: U septembru izrada Strategije borbe protiv klimatskih promena

Izvor: Blic.rs

 

Strateški okvir borbe protiv klimatskih promena odrediće Strategija borbe protiv klimatskih promena, sa akcionim planom, čija bi izrada trebalo da počne u septembru, izjavila je juče državna sekretarka Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Stana Božović.

 

Ona je precizirala da će timn dokumentom biti obuhvaćeni ciljevi smanjenja emisija, konkretne aktivnosti na njihovom postizanju i njihova dinamika do 2020., 2030. i 2050. godine.

 

Božović je na sednici pododbora za transport, regionalni razvoj, energetiku, zaštitu životne sredine i klimatske promene na temu klimatskih promena zahvalila predstavnicima Generalnog direktorata za klimatske akcije na pomoći kako kroz ECRAN projekat, tako i direktnu razmenu informacija i konsultacije.

"Zahvaljujući saradnji, podršci i zalaganju ovog Generalnog direktorata, Srbija je prepoznala značaj oblasti, a Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, kao nadležni organ, iniciralo je i realizuje niz aktivnosti koje će doprineti pravovremenoj pripremi i spremnosti za članstvo u EU", rekla je Božović.


"Ministarstvo ulaže napore za uključenje ostalih relevantnih institucija Vlade u proces pripreme", dodala je ona i naglasila da su dodatno kroz projekat za Sistem trgovine emisijama pripremani monitoring planovi, koji će biti obaveza po stupanju na snagu zakonodavstva i sa predstavnicima keramičke industrije, industrije za proizvodnju šećera, stakla...


Ona je podsetila da je Vlada Srbije obrazovala Nacionalni savet za klimatske promene, čija je uloga pomoć u tehničkom smislu, ali i jačanje saradnje i popularizacija teme, na nacionalnom nivou.


"U ovom kontekstu radimo i na identifikaciji načina za pripremu i realizaciju Strategije komunikacije, koja bi definisala kratko- i srednjoročne akcije podizanja svesti i jačanja kapaciteta najšire javnosti", ukazala je Božović.


Sredinom maja počele su aktivnosti na pripremi zakonodavne i institucionalne strukture potrebne za sprovođenje EU Uredbe o mehanizmu monitoringa, koja će uključiti i zahteve Odluke o zajedničkom naporu.


"Završetkom i ovih aktivnosti Srbija će imati kompletan i efikasan sistem monitoringa, izveštavanja i verifikacije koji će nam omogućiti sistematsko praćenje emisija, ali i politika i mera u oblasti klimatskih promena, a kao osnovni predulov unapređenja istih i efikasnijeg izveštavanja kako prema EU tako i prema Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime", naglasila je Božović.


Ona je dodala da pored aktivnosti na harmonizaciji nacionalnog sa EU zakonodavstvom Srbija ispunjava i svoje obaveze prema Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime.  Mnoge aktivnosti realizujuju se uz finansijsku i tehničku pomoć EU, a kroz IPA projekte.

 

    

      

Eko kalendar

Eko škola

Vesti iz sveta

Anketa

Copyright (c) Site Name 2012. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com