Sastanak u Centru za socijalni rad

Dana, 24.12.2015. godine održan je sastanak u Centru za socijalni rad, kome su prisustvovali zaposleni u Centru i mentori Centra za ekološko obrazovanje i održivi razvoj koji su bili učesnici u projektu Integracija dece sa problemima u ponašanju putem vršnjačkih grupa.Tema sastanka bila je evaluacija projekta. Ovo je bio jako koristan sastanak na kome su istaknute prednosti ovog projekta, ali i neke mane koje bi mogle da se isprave u budućoj saradnji. Zaključci sa ovog sastanka biće sastavni deo izveštaja donatoru projekta Švajcarskoj agenciji za saradnju i razvoj (SDC). CEOOR su zastupali Jasmina Čobanović, menadžer projekta, voditelji radionica i mentori CEOOR Jelena Nešić i Anica Bojanić i predsednik Udruženja Milan Gabarić.

Integracija mladih sa problemom u ponašanju kroz vršnjačku grupu(Seminar)

U okviru projekta „Integracija mladih sa problemom u ponašanju kroz vršnjačku grupu“ 5. 12.2015. godine je održan seminar „Rad sa učenicima sa emocionalnim i ponašajnim problemima i njihovim roditeljima“ Radi se o akreditovanom programu stručnog usavršavanja čiji su autori i realizatori psiholozi Nevenka Jovanović i Brankica Ristić, a koji je akreditovalo Društvo psihologa Srbije.
Učesnici seminara su bili mentori Centra za ekološko obrazovanje i održivi razvoj koji se kao prosvetni radnici osnovnih i srednjih škola svakodnevno susreću sa učenicima sa pomenutim problemima u ponašanju. Takođe, seminaru su prisustvovali i stručni radnici Centra za socijalni rad „Solidarnost“ koji takođe imaju iskustva u radu, kako sa adolescentima tako i sa njihovim roditeljima.
Razmena različitih iskustava iz profesionalne prakse imala je dvosmerni tok i produbila je znanja učesnicima uključujući i predavače. 
Podsetimo, projekat je zamišljen kroz partnersku saradnju četiri ustanove: Centra za socijalni rad u Kragujevcu, Eko parka u Ilinoj vodi, Prve Tehničke škole u Kragujevcu i Centra za ekološko obrazovanje i održivi razvoj (CEOOR) kao nosioca projekta. Donator je Švajcarska agencija za saradnju i razvoj (CSD).

FOTO Galerija 

U poseti FIAT-u

U okviru projekta Eko info - nove veštine za mlade kreativne ljude, organizovana je posetaFIAT-u, dana 02. decembru 2015. godine. Učenici koji su uključeni u projekat imali su prilike da se upoznaju sa merama koje se preduzimaju u ovoj fabrici za zaštitu životne sredine. POetu je organizovala mentorka Ana Đokić Ostojić, u okviru modula EKologija.

Više fotografija možete pogledati ovde

 

"Korelativni čas - planiranje, realizacija i praksa"

U subotu, 28.novembra 2015.godine, u organizaciji CSU KG, u konferencijskoj sali 
Druge kragujevačke gimnazije, održan je stručni skup - tribina, pod nazivom 
"Korelativni čas - planiranje, realizacija i praksa". 
Autori i realizatori ove tribine bili su Dragana Zarkov, stručni saradnik u OŠ “Mirko Jovanović”, u Kragujevcu, dr Vladimir B. Perić, profesor srpskog jezika i književnosti u Muzičkoj školi “dr Miloje Milojević” i Vladimir Sredojević, stručni saradnik u Centru za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju Kragujevac.
Ovaj stručni skup je akreditovan od strane ZUOV-a, a akreditaciju je podržao Centar za ekološko obrazovanje i održivi razvoj (CEOOR) iz Kragujevca.
Neke od tema bile su: pojam korelacije u metodici nastave, vrste korelacije i njeni pravci, dobiti učenika, nastavnika i škole od korelacije, zatim primena savremenih tehnologija u procesu planiranja i realizacije korelativnog časa, uvođenje korelacije u nastavnu praksu, koristi od korelacije kada je u pitanju, timski rad, ocenjivanje, etos itd, korelacija i ambijentalna nastava i dr.
Tribini je prisustvovalo preko osamdeset nastavnika iz Kragujevca i okoline, atmosfera je bila vrlo pozitivna i konstruktivna, a ono što treba posebno izdvojiti, je diskusija, prilikom koje se moglo čuti puno dobrih i korisnih primera iz prakse.
Zbog velikog interesovanja, ista tribina će ponovo biti organizovana 26.decembra 2015.godine, na istom mestu.

Foto galerija

    

      

Eko kalendar

Eko škola

Vesti iz sveta

Anketa

Copyright (c) Site Name 2012. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com