Radionice za studente volontere CEOOR-a

Studenti Prirodno matematičkog fakulteta i Fakulteta inženjerskih nauka (kao i jedna maturantkinja Prve kragujevačke gimnazije) uspešno su završili prvi deo obuke za uključivanje u rad CEOOR-a.

Prva radionica bila je predviđena za upoznavanje i uvodnu priču o timskom radu, zatim je usledila radionica o strukturi same radionice, pravilima radioničarskog rada i veštinama prezentovanja. Ove radionice držali su mentori Bojana Gavrilović, psiholog, Mirjana Bogosavljević, pedagog i Milan Gabarić, biolog.

Sledeća radionica bila je priprema za Školski biološki centar, odnosno za radionice koje će studenti držati sa decom u ovom centru, koju je pripremila Ana Đokić-Ostojić, biolog.

Nakon toga je Gordana Jocić, urednica na radiju Zlatousti održala novinarsku radionicu, sa ciljem da se studenti obuče za pisanje vesti.

Kao prvu praktičnu aktivnost, studenti su održali radionice u vrtićima povodom Dana voda, koje su bile izuzetno kvalitetne i uspešne. Prisustvovali su takođe i predavanju gostiju sa Grenlanda i Malavija o Klimatskim promenama, u Prvoj kragujevačkoj gimnaziji, i imali priliku da se nakon predavanja upoznaju sa njima, popričaju i postave im pitanja, jer će sa njima sarađivati i tokom posete Hanoveru.

Utisak svih mentora angažovanih na obuci studenata je da su izuzetno odgovorni, kreativni, angažovani i da u radu sa njima očekujemo veoma lepe rezultate kao i puno novih iskustava tokom posete Hanoveru u maju mesecu.

Fotografije sa radionica:

Radionica Klimatske promene u Gimnaziji

Novinarska radionica

Pripremna radionica za Dan voda

Pripremna radionica za ŠBC

Upoznavanje i timski rad