IntervjuiIntervjui

VI festival ekološkog obrazovanja

 

Ksenija Kanjevac: Kada će se održati ekološki festival obrazovanja?

Dragana Zarkov: Šesti festival ekološkog obrazovanja će se održati u periodu od 14. januara do 13. februara.

Ksenija Kanjevac: Koje se sve aktivnosti organizuju?

Dragana Zarkov: Ove godine kao i svih predhodnih biće niz aktivnosti koje će obuhvatiti decu iz predškolskih ustanova, učenike iz osnovnih i srednjih škola , kao i naše saradnike u Centru za ekološko obrazovanje. Pre svega će biti promocija projekta ,,Eko info'' , koja se radi u saradnji sa organizacijom iz Hanovera ,,Janun''. Projekat se zove ,,Eko info'' , nove veštine za mlade i kreativne ljude. 14. Januara, kada počinje festival, biće emitovana prva radio emisija ,,Eko eho'', koju uredjuju, snimaju, montiraju i vode učenici srednjih škola. Takodje će biti i otvoren web portal Eko info i biće odradjena promocija ovog projekta. Zatim, zaposlene u obrazovanju očekuje seminar ,,Ruka u testu'' u saradnji sa Centrom za stručno usavršavanje. Aktivnost od 20. do 23. januara smo nazvali ,,Eko poruke i plakati'', gde će učesnici ostaviti poruke na papirima u boji i ukrasniim kartonima. U okviru svake škole odabraće se najbolji radovi koji će biti izloženi u Tržnom centru Plaza, od 7. Do 13. februara. Održaće se i radionica za vršnjčke edukatore, ovog puta za osnovce. Centralna aktivnost festivala je 26. januara, kada se održava Međunarodni dan obrazovanja o zaštiti životne sredine. Pedviđen je i niz aktivnosti počevši od osnivanja programskog saveza, biće i proglašenje literarnog konkursa ,,Slovne poljane'' , kao i tribina ''Ekopoetika kao Korelaciono polazište, vršnjačke radionice na temu zagadjivanja vode. Ove godine će se kao i svih predhodnih godina održati niz aktivnosti. Više informacija o svim aktivnostima, kao i o načinu prijave možete naći na ceoor.edu.rs

 

 

Ksenija Kanjevac: Sa kojim ciljem se organizuje ovaj ekološki festival?

Dragana Zarkov: Sama ideja nastala je još 2010. godine,a cilj ovog festivala je promovisanje Medjunarodnog dana obrazovanja o zaštiti životne sredine. 2010. Godine je obeležen prvi put i od tad se svake godine u obeležava u istom periodu . Ove godine tema festivala je voda.

Ksenija Kanjevac: Ko su organizatori festivala?

Dragana Zarkov: Organizatori su Ceoor, Centar za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju Kragujevac, Nevladine organizacije KEC i Prijatelji planete.

Ekologija, zastita zivotne sredine i odrzivi razvoj

O značaju ekologije i zaštite životne sredine za očuvanje života na planeti i važnosti koncepcije održivog razvoja, član CEOOR-a Milenić Anica, razgovarala je sa profesorom biologije i predsednikom Udruženja CEOOR, Gabarić Milanom.

Anica Milenić: Od kakvog su značaja za čovečanstvo pitanja ekologije i zaštite životne sredine?

Milan Gabarić: Pitanja ekologije, odnosno zaštite životne sredine su od veoma bitnog značaja za našu održivost na planeti, odnosno za kvalitet našeg života, za naše zdravlje, za mnogo nekih stvari kojih smo mi u ovom trenutku i svesni,ali ne ponašamo se u skladu sa time. Dakle, bez obzira što, na neki način, mi ovo i znamo, da te neke stvari koje čovek radi su definitivno loše, da definitivno zagađuju životnu sredinu, mi ih ipak idalje ponavljamo.

    

      

Eko kalendar

Eko škola

Vesti iz sveta

Anketa

Copyright (c) Site Name 2012. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com