IntervjuiIntervjui

Intervju Ahim Reimann

 

 

Milena Pavićević: Dobar dan, moje ime je Milena, intervjuisacemo Vas sad. Za početak nam se predstavite.

Achim Riemann: Moje ime je Achim Reimann.

Milena Pavićević: Čime se bavite?

Achim Riemann: Ja radim u Janun, to je nemačka organizacija koja radi sa mladima I bavi se pitanjima o životnoj sredini I to je moj posao.

Milena Pavićević: Koliko dugo se bavite time?

Achim Riemann: Skoro više od 20 godina.

Milena Pavićević: Šta Vas je podstaklo da se bavite time?

Achim Riemann: Ja sam uvek bio zainteresovan za zaštitu životne sredine. Prvu pažnju životnoj sredini posvetio sam sa 8 godina sa nekoliko svojih prijatelja. To je bilo nešto što sam oduvek voleo da radim. I kada sam imao 18 godina moji prijatelji I ja imali smo ideju da osnujemo organizaciju Janun i nakon nekoliko godina smo dobili priliku da ta organizacija počne sa radom.

Milena Pavićević: Kakav su stav imali ljudi prilikom osnivanja ovog projekta?

Read more: Intervju Ahim Reimann

Odnos teologije i ekologije

Na temu povezanosti teologije i ekologije, intervju su vodili članovi CEOOR-a, Jovana Arsović i Nikola Simić sa rektorom Bogoslovije dr. Krstić Zoranom.
Nikola Simić: Da li možete da nam pojasnite vezu između ekologije i teologije i od kakvog je značaja staranje o prirodi za crkvu?
Dr. Zoran Krstić: Najpre da krenemo od samog pojma. Reč ekologiju i ima veze sa teologijom. To je grčka reč, sastoji se iz oikos i logos, staranje o kući ili domostroj kako mi to prevodimo na srpski jezik. Pod kućom se pre svega podrazumeva Božija kuća, tako da i u samom pojmu imamo naznake veze između ekologije i teologije. U čemu se ta veza sastoji Hrišćani čvrsto veruju da svet nije slučajno nastao, već da je tvorevina Božija i da ga je Bog stvorio sa određenim ciljem. I sam čovek je tvorevina Božija i nalazi se u široj tvorevini sa određenim ciljem. Prema tome, svet u kojem živimo nije naša svojina već nam je poveren od Boga i stoga proizilazi i odeđeni zadatak čoveka, da taj svet pazi i uređuje. Tu već imamo polaznu tačku za brigu o svaku tvorevini dakle da se staramo o nečemu što nije naše već nam je povereno.
Nikola Simić: Da li hrišćanski postovi imaju veze sa ekologijom?
Dr. Zoran Krstić: Rekao bih da je ta veza suštinska, U osnovi ekološkog problema se nalazi nezasita ljudska želja za posedovanjem bilo čega. Posedovanje različitih sirovina dovodi do ekološke krize. Svaka hrišćanska askeza, posebno izražena kroz post, upravo cilja na suprotno, tj. da se čovek uzdrži od te grehovne potrebe da poseduje. Hrišćanski post svodi čoveka na jednu ljudsku meru da prirodu koristimo onoliko koliko nam je potrebno.
Nikola Simić: Da li mislite da se Hrišćani dovoljno zalažu za očuvanje prirode ili bi to moglo više?
Dr. Zoran Krstić: Mislim da su i sami Hrišćani zaboravili ovu teološku dimenziju ekološke katastrofe. Na žalost, najveće ekološke zloupotrebe tokom proteklih 200 - 300 godina su došle baš od strane Hrišćana i stvarno može da se postavi pitanje koliko smo mi zaista dobri Hrišćani kada smo zaboravnili jednu takvu temeljnu dimenziju naše vere, a to je odnos naš i poštovanja
Ceo intervju možete preslušati u okviru emsije Eko eho

Udruženje građana KEC

CEOOR- ovac Nikola Simić nam predstavlja Udruženje građana Kreativno edukativni centar (KEC), ispred kojeg govori Bojana Mikarić.

Ceo intervju možete preslušati na ovom linku Radio emisija Eko eho

 

Udruženje građana KEC je nastalo 2010. godine, kao rezultat entuzijazma prijatelja. Jedna od prvih aktivnosti realizovana je iste godine, povodom Dana planete Zemlje, u saradnji sa Centrom za ekološko obrazovanje i održivi razvoj. Tom prilikom su u Velikom parku pravljene skulpture od recikliranog materijala. U to vreme KEC je bilo neformalno udruženje građana, a kasnije menja status u formalno, ali zadržava ime. Udruženje se bavi ekološkim temama i uključeno je u projekte koji se tiču opšteg stanja u društvu poput sporta, kulture, obrazovanja i slično.

Nikola Simić: Da li uspevate da kod dece razvijete ekološku svest i brigu za životnu sredinu?

Bojana Mikarić: Da, svi oni koji su učestvovali u aktivnostima koje smo organizovali su vrlo motivisani i entuzijastični u radu i primenjuju u svom životu pravila iz ekološkog bontona. Deca to prenose na članove svoje porodice, pričaju kako treba da se ponašaju u nekim određenim situacijama, i upozoravaju da ne bi trebalo da bacaju otpatke gde stignu nego na tačno predviđena mesta i slično.

Nikola Simić: Šta mislite kako će biti u 2015. godine, po pitanju ekologije i da li će svest biti veća kod građana?

Bojana Mikarić: Kod dece se nadam da hoće. Zato što i mi planiramo mnogo više akcija u narednoj godini nego što smo ih imali u ovoj, ali opšte stanje u našem društvu je prilično loše. Svi su okrenuti rešavanju nekih životih pitanja, a ne pitanjima kao što je ovo. Tako da malo je teže dopreti do svesti odraslih građana.

Read more: Udruženje građana KEC

    

      

Eko kalendar

Eko škola

Vesti iz sveta

Anketa

Copyright (c) Site Name 2012. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com