Odnos teologije i ekologije

Na temu povezanosti teologije i ekologije, intervju su vodili članovi CEOOR-a, Jovana Arsović i Nikola Simić sa rektorom Bogoslovije dr. Krstić Zoranom.
Nikola Simić: Da li možete da nam pojasnite vezu između ekologije i teologije i od kakvog je značaja staranje o prirodi za crkvu?
Dr. Zoran Krstić: Najpre da krenemo od samog pojma. Reč ekologiju i ima veze sa teologijom. To je grčka reč, sastoji se iz oikos i logos, staranje o kući ili domostroj kako mi to prevodimo na srpski jezik. Pod kućom se pre svega podrazumeva Božija kuća, tako da i u samom pojmu imamo naznake veze između ekologije i teologije. U čemu se ta veza sastoji Hrišćani čvrsto veruju da svet nije slučajno nastao, već da je tvorevina Božija i da ga je Bog stvorio sa određenim ciljem. I sam čovek je tvorevina Božija i nalazi se u široj tvorevini sa određenim ciljem. Prema tome, svet u kojem živimo nije naša svojina već nam je poveren od Boga i stoga proizilazi i odeđeni zadatak čoveka, da taj svet pazi i uređuje. Tu već imamo polaznu tačku za brigu o svaku tvorevini dakle da se staramo o nečemu što nije naše već nam je povereno.
Nikola Simić: Da li hrišćanski postovi imaju veze sa ekologijom?
Dr. Zoran Krstić: Rekao bih da je ta veza suštinska, U osnovi ekološkog problema se nalazi nezasita ljudska želja za posedovanjem bilo čega. Posedovanje različitih sirovina dovodi do ekološke krize. Svaka hrišćanska askeza, posebno izražena kroz post, upravo cilja na suprotno, tj. da se čovek uzdrži od te grehovne potrebe da poseduje. Hrišćanski post svodi čoveka na jednu ljudsku meru da prirodu koristimo onoliko koliko nam je potrebno.
Nikola Simić: Da li mislite da se Hrišćani dovoljno zalažu za očuvanje prirode ili bi to moglo više?
Dr. Zoran Krstić: Mislim da su i sami Hrišćani zaboravili ovu teološku dimenziju ekološke katastrofe. Na žalost, najveće ekološke zloupotrebe tokom proteklih 200 - 300 godina su došle baš od strane Hrišćana i stvarno može da se postavi pitanje koliko smo mi zaista dobri Hrišćani kada smo zaboravnili jednu takvu temeljnu dimenziju naše vere, a to je odnos naš i poštovanja
Ceo intervju možete preslušati u okviru emsije Eko eho

    

      

Eko kalendar

Eko škola

Vesti iz sveta

Anketa

Copyright (c) Site Name 2012. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com