Oživljavanje otpada

1. Glavna poruka na temu sakupljanja i na kreativan način “oživljavanja” otpada bila bi ta da bi svako od jedne bačene tegle, mogao napraviti vazu za cveće, ili da od odbačenog parčeta drveta, možemo napraviti efikasan i inovativan sto za dvorište, kao i odbačeni kamen sa gradilišta koji bi mogli prelepo “posaditi” pored cveća u bašti.

2. Čitaoci bi na efikasan i na inovativan način naučili kako postupati sa otpadom i materijalima koji više ne ulaze u funckiju za koji su primenjeni. Pored mnoštva kreativnog rada sa otpadom, štitimo kako naš ekosistem u kome živimo, tako i svet na globalnom nivou.

3. Znanja kao što su održivi razvoj, zaštita životne sredine, kako unaprediti svoju okolinu i dom, koristeći otpad koji se može pretvoriti u funkcionalan predmet, materijal ili ukras, kako drugima preneti znanja, kako sa malo truda, možemo postići mnogo... bila bi neka od osnovnih znanja koja bi uveliko pomogla i unapredila svest kako kod mlade, tako i kod starije populacije društva.

4. Mnoge originalne i korisne stvari mogu se napraviti od materijala koji više nemaju funkciju, barem onu za koju su primenjeni. Pored svega interesantnog i zanimljivog u oživljavanju starih odbačenih predmeta i materijala, čuvamo i životnu sredinu. Ovim malim koracima u zaštiti životne sredine, oživljavamo i štitimo veliki ekosistem u kojem i živimo.

5. Informacije kao što su: Statistige u gradu, statistike u državi i statistike na globalnom nivou. Bez osnovhih informacija, procenata, statistika i šema ne bi mogli imati uvid u sveobuhvatan rad za sve vreme angažovanja na zadate teme. Primer za ovo je da procenat rasta ili opadanja u nagomilavanju smeća u gradu, prenatrpanost deponija, kako se svakim danom dela na otklanjanju prenatrpanosti i stvaranju divljih deponija.

6. U Srbiji postoje organizacije i ljudi koji od otpada stvaraju umetnička dela, pokazivajući nove vidove efikasnosti otpada, ali na žalost nisu javno, novinski ili na druge vidove javnog izražavanja upečatljivi. Mnogi od njih imaju svoje originalne i kreativne ideje koje prezentuju u mogućnosti koja im nalaže. Mnoga izrađena dela i predmeti od otpada, mogu se videti u nekim od umetničkih muzeja, izložbi, često i po umetničkim školama, fakultetima, neretko i u tržnim centrima. (Neke od ideja učesnika ovih ideja su haljine od odbačene folije smokija, čipsa, čokoladica..., skulpture od metala, elektronskih uređaja, starih dotrajalih malih aparata, kao i mnoštvo malih predmeta, tegli, flaša, drveta...)

Igor Jovanović

    

      

Eko kalendar

Eko škola

Vesti iz sveta

Anketa

Copyright (c) Site Name 2012. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com