EKOLOŠKA SEKCIJA PRVE TEHNIČKE ŠKOLE

Article Index

Kako bi se javnost bliže upoznala sa radom ekološke sekcije Prve tehničke škole, članovi CEOOR-a Milena Pavićević i Zorica Trajković intervjuisale su profesorku nastavnog predmeta biologija Milanku Pavlović.

 

Milena Pavićević: Koliko dugo postoji ekološka sekcija u Prvoj tehničkoj školi?

Profesorka Milaka Pavlović: Od kad ja radim u ovoj školi ona postoji sa nekim manjim prekidima i manjim intezitetom rada, ali uglavnom funkcionišemo.

Milena Pavićević: Da li učenici žele da učestviju u sekciji i da li imaju neke svoje ideje u vezi toga?

Profesorka Milaka Pavlović: Poslednjih godina učenici se sve više odazivaju sami, i sami ističu da žele da budu članovi te sekcije. I naravno uvek ima novih ideja.

Milena Pavićević: Da li ste do sada imali značajne aktivnosti u radu sekcija?

Profesorka Milaka Pavlović: Imali smo svake godine. Pre par godina bila je akcija pod pokroviteljstvom Skupštine Grada, o reciklažnom materijalu i primeni tog materijala. Učenici su pravili neke ugrožene vrste životinja, što je bilo jako lepo. Zatim, prošle godine smo se bavili hortikulturom, tj. cvećem. Udruženje CEOOR je organizovao Dan pelcera pa smo to iskoristili da ulepšamo našu školu i da učenici malo nauče kako se radi sa biljkama, kako se one održavaju. Ove godine glavna aktivnosti su vezane za reciklažu i prikupljanje materijala, tj. plastičnih proizvoda u humatirne svrhe što je u suštini najplemenitiji cilj te akcije.

    

      

Eko kalendar

Eko škola

Vesti iz sveta

Anketa

Copyright (c) Site Name 2012. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com