07. APRIL- svetski dan zdravlja

Svetski dan zdravlja 7 april 2015godine se obeležava pod sloganom „Od njive do trpeze –zdravstveno ispravna hrana“ .

Pristup dovoljnim količinama zdravstveno bezbedne hrane predstavlja osnov za održanje života i očuvanje dobrog zdravlja .Nebezbedna hrana predstavlja hranu koja sadrži štetne bakterije ,viruse ,parazite ili štetne hemijske supstance .Bolesti povezane sa neispravnom hranom po svojoj prirodi obično su infektivne ili toksične.

Ljudi širom sveta svakodnevno obolevaju od hrane koju pojedu, a više od 250 poznatih bolesti prenosi se hranom.

Bolesti koje se prenose hranom su bolesti koje nastaju kao posledica konzumiranja kontaminirane hrane. Hrana je kontaminirana ukoliko su u njoj prisutni patogeni mikroorganizmi i/ili njihovi toksini

Godišnje se u Republici Srbiji kroz zakonom propisan epidemiološki nadzor registruje između 20.000 i 25.000 slučajeva obolevanja od bolesti koje se prenose hranom .

 

U našoj zemlji najčešće dijagnostikovane bolesti koje se prenose hranom su salmoneloze,kampilobakterioze, stomačni grip i stafilokokno trovanje hranom.

Mikroorganizmi se nalaze svuda oko nas, tako da od polja do stola hrana može da se zagadi u svakom trenutku – tokom uzgoja, pripreme, obrade, čuvanja, distribucije.

Mnogi prouzrokovači bolesti koje se prenose hranom prirodni su stanovnici crevnog trakta životinja koje se uzgajaju za ljudsku upotrebu, i tada govorimo o primarnoj kontaminaciji. Voće i povrće može da se kontaminira ukoliko se za zalivanje upotrebljava zagađena voda ili se koristi prirodno đubrivo.

Pored toga, hrana može da bude i sekundarno, naknadno kontaminirana na više načina. Na primer, hranu može da kontaminira osoba koja njom rukuje, ukoliko ne vodi računa o ličnoj higijeni. Voće ili povrće može da bude kontaminirano sokovima svežeg, sirovog mesa, ako se za obradu ovih namirnica koriste iste radne površine ili pribor, koje se ne peru deterdžentom i vodom prilikom prelaska sa jedne na drugu vrstu namirnica. Termički obrađena hrana smatra se bezbednom. Međutim, kuvana hrana može naknadno da se kontaminira, ako dođe u kontakt sa sirovim namirnicama, što se naziva unakrsna kontaminacija.

Sirove namirnice životinjskog porekla, kao što su sveže meso, sveža piletina, sveža jaja, nepasterizovano mleko i proizvodi od nepasterizovanog mleka predstavljaju izuzetno pogodnu sredinu za patogene mikroorganizme. Posebno treba naglasiti da veliki rizik po ljudsko zdravlje predstavlja hrana koja potiče od više životinja.

Voće i povrće predstavlja poseban problem, jer se uglavnom konzumira u sirovom stanju.

Kako možemo da se zaštitimo od bolesti koje se prenose hranom?

- Pranjem ruku pre, u toku i posle pripreme hrane.

– Temeljnom termičkom obradom mesa, piletine i jaja.

– Upotrebom pasterizovanog mleka.

– Sprečavanjem kontakta sirovih namirnica i termički obrađene hrane.

– Čuvanjem hrane u frižideru

– Besprekornom čistoćom svog kuhinjskog pribora i radnih površina

Svetska zdravstvena organizacija dala je pet ključnih pravila za zdravstveno bezbednu hranu:

1.Održavajte čistoću

2.Odvojite sveže i kuvano

3.Kuvajte hranu temeljno

4.Čuvajte hranu na bezbednim temperaturama

5.Upotrebljavajte higijensku ispravnu vodu i sveže namirnice

TEKST PRIPREMILA: Nina Marinković

    

      

Eko kalendar

Eko škola

Vesti iz sveta

Anketa

Copyright (c) Site Name 2012. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com