Urbano baštovanstvo

Die Transition Town Movement (Tranzicijski gradski pokret) započeo je 2006. u Engleskoj. Odatle je brzo rastao i sada postoji u mnogim gradovima širom sveta. U Hanoveru postoji i Transtition Town Organization (Gradska tranzicijska organizacija). Ideja aktivista je da gradski život učine održivijim, koristeći manje energije i resursa, i samodovoljnim.

Urbano baštovanstvo je jedna od glavnih aktivnosti ovog pokreta. Ljudi dolaze, pronalazeći mesto gde mogu zajedno da se bave baštovanstvom, uzgajajući povrće. Ali ne radi se samo o uzgoju vlastitog povrća bez potrebe za dugim transportom i plastikom  u okolini. Takođe, radi se o druženju u ovim projektima, upoznavanju novih ljudi i boljem poznavanju baštovanstva, učenju kako nešto zasaditi i brinuti se o njemu.

Jedan od ovih vrtova smo posetili u Hanoveru. Imali smo priliku da vidimo kako se radi u njemu i kako su uspeli da organizuju i ostvare svoje ideje.

Još jedan interesantan projekat u Hanoveru je "Interkulturni vrt". Ljudi sa imigracionom pozadinom su pozvani da rade zajedno u bašti, koristeći svoje tradicionalne metode baštovanstva, sade različite biljke i osećaju se više kao kod kuće u Hanoveru kroz svoj mali vrt.

Često zemljište u gradovima nije tako dobro. Zato uglavnom biljke nisu zaista posađene u zemlju. Jedna opcija je, na primer:

Gerilsko baštovanstvo je akt sađenja na zemljištu na kome vrtlari nemaju zakonsko pravo da gaje, kao što su napuštene lokacije, područja za koja se niko ne brine ili privatna imovina. Ona obuhvata širok spektar ljudi i motivacija, od vrtlara koji prelaze svoje zakonske granice do vrtlara sa političkim uticajima koji nastoje da izazovu promenu koristeći gerilsko baštovanstvo kao oblik protesta ili direktne akcije. Ova praksa ima implikacije za zemljišna prava i zemljišnu reformu; sa ciljem promovisanja ponovnog razmatranja vlasništva nad zemljištem kako bi se odredila nova svrha ili povratila zemlja za koju se smatra da je zanemarena ili zloupotrebljena.

Zemljište koje gerila zasađuje obično je napušteno ili se smatra da ga zanemaruje njegov zakoniti vlasnik. To zemljište koriste gerila baštovani za podizanje biljaka, često fokusirajući se na useve ili biljke namenjene za estetske svrhe, kao što je cveće.

Neki gerilai baštovani sprovode svoje akcije noću, u relativnoj tajnosti, seju i neguju novi povrtnjak ili cvetnu baštu u nastojanju da područje naprave upotrebljivim i / ili privlačnijim. Neke bašte su vidljive nekoliko sati u svrhu publiciteta, koji se može posmatrati kao oblik aktivizma.