Zeleni zidovi

U Srbiji, niko ne bi došao na ideju da sadi po zidovima kuće. Tokom radionice, posetili smo BUND, nevladinu organizaciju, i tamo smo naučili šta znači posejati kućni zid sa biljkama za penjanje.

Zelena fasada služi za zaštitu zida, pošto manje kišnice, vetar i sunce dostigne do zida. Lišće štiti zidove kuće.

„Karlsrue Institut za tehnologiju" (KIT) je utvrdio da se zelenim fasadama može doneti značajno poboljšanje u urbanom vazduhu i gradskoj klimi (do 30%). Efekti uključuju senke i rashlađivanje u kući i životnoj sredini, filtrira i vezuje prašinu, i zagađivače vazduha.

Ne zaboravimo na doprinos biodiverziteta, posebno u svetlu insekata. Broj insekata u Nemačkoj pao je na neverovatnih 75%. Svaka biljka je tu da pomogne u stvaranju malih staništa.

Identifikacija stanovnika kuća sa fasadnim grejenjem je visoka, prema studijama Geografskog instituta univerziteta Keln. Stanovnici vole zelene zidove, kao i prolaznici. Nadam se da će takođe u Srbiji ljudi zavoleti ovu ideju.