Klimatske promene i hrane

Gotovo 30 odsto antropogeih klimatskih promena je stvoreno proizvodnjom u poljoprivredi i hrani.

Učestvovali smo u neobičnoj radionici. Ona se ne odvija na fakultetu ili u školi. Bili smo u gradskom centru Hannovera, nasuprot Mekdonaldsa.

Šest crnih kockica pene se nalazi jedno pored drugog na asfaltu. Sve imaju različite veličine Onda se podeli 6 lutkica učesnicima. Lutke predstavljaju kilogram hleba, voća, povrće, govedine, jaje i mleko. Naš zadatak je da ih dodelimo na šest kockica. Veličina svake kocke simbolizira prosečnu količinu gasova staklene bašte koju uzrokuje proizvodnja, obrada, ambalaža i prevoz neke vrste hrana po kilogramu. Plastična jabuka simbolizuje voće uopšte, banana iz Paname, kao i jabuka iz vašeg regiona. Voditelj radionice bi sada mogao da postavi hranu na kocke u kratkom vremenu objašnjavajući razloge za to, ali da bi se napravio proces učenja više održiv, sada je na nama da postanemo aktivni. Razgovarali smo zajedno koji od šest odabranih namirnica manje-više štetno za klimu. Tokom donošenja odluka, postavljali smo sledeća pitanja:

Da li je proizvodnja hrane bila intenzivna?

Da li proizvod treba dodatno obraditi?

Da li se proizvod prevozio daleko?

Da li je potrebno pakovanje?

Da li hrana zahteva aditive?

Načinili smo promene posle diskusije. Konačno smo se složili, manje ili više gde ćemo staviti prehrambene proizvode.

Ostali učesnici i ja sada gledamošta je pravi odgovoru i o tome kako dobro smo uradili.

Emisija CO2 za obračun hrane i veličine kocke (Sve klimatske vrednosti su pretvorene u CO2, primenjljive su za Nemačku i mogu da se razlikuju u drugim zemljama.)

Emisija CO2 za prehrambene proizvode ( gram CO2 po kg) kocka – zapremina  (1g CO2 e = 3cm3)

 

Sveže povrće

150 gr.

450 cm 3

7,7 cm

Sveže plodove

450 gr. 

1 350 cm3

11,1 cm

Hleb

750 gr

2 250 cm3

13,1 cm

Mleko  

950 gr.

2 850 cm3

14,2 cm

Jaja

1 950 gr

5 850 cm3

18,0 cm

Govedina

13 300 gr.

39 900 cm3

34,2 cm

 

Izvor: Pendose CO2 brojač (Pendo Verlag 2007)

Gotovo 30 odsto antropogenih klimatskih promena je stvoreno poljoprivrede i hrane, uključujući uništavanja šuma zato što je to učinjeno za uzgajanje hrane.

Međutim, takođe postaje jasno: ako želite da zaštitite klimu ne morate da gladujete. Zavisi od toga šta jedete.

U osnovi

  • u koliko se konzumiraj manje mesa i drugih životinjskih proizvoda kao što su mleko, puter jaja, to je bolje za klimu.
  • kraći transporta je takođe bolji za klimu.
  • manje obrade ili ambalaže takođe manje šteti klimi

Stvarno mi se svidela radionica i dobra je ideja da to uradimo u gradskom centru, a ne u učionici. Svake  godine JANUN vodi oko 80 ovakvih radionica u trajanju od 90 minuta. Neki od njih su o klimatskim promenama, drugi o potrošnji i globalizaciji.

Bilo bi lepo imati ovakve radionice i u našim gradovima.

 

 

    

      

Eko kalendar

Eko škola

Vesti iz sveta

Anketa

Copyright (c) Site Name 2012. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com