SAOBRAĆAJ KAO GLAVNI UZROK ZAGAĐENOSTI VAZDUHA U NEMAČKOJ

U okviru trogodišnjeg projekta "Eko info" organizacije CEOOR mladi novinari iz Kragujevca su proveli 8 dana u Hanoveru, gradu koji je proglašen za ekološku prestonicu Nemačke.Novinari su bili podeljeni u 4 grupe:otpad, klima i energija, biodiverzitet i volonterizam.Pored vremena za obilazak mnogih lepota ovog grada, izdvojeno je i vreme za posete raznih ogranizacija u zavisnosti od grupe kojj su pripadali.Ja sam pripadao grupi koja se bavila klimom i energijom, i mi smo posetili agenciju za zaštitu klime "Klimaschutzagentur". Pri poseti već pomenutoj agenciji primila nas je radnica koja nam je ispricala trenutnu zagađenost vazduha u gradu Hanoveru i opštini kojoj pripada.Naime, ova agencija se bavi problemima koji izazivaju bilo kakav negativan uticaj na klimu Nemačke.Hanover je najzeleniji grad Nemačke, dosta ulažu u ekologiju, i trude se da održe što viši nivo.Stanovnici ovog grada su i više nego motivisani, što se dalo primetiti.Njihov najveći ekološki problem, koji pokušavaju da smanje jeste aerozagadjđenje.Aerozagadđenje (ili zagađenost vazduha) je sve češci i veći problem privredno razvijenih država, ali i onih koje su u razvoju.Počevši od Kine, koja čini oko 30 posto emitovanja ugljen dioksida na globalnom nivou, preko Srbije sa znatno manjom zagađenosti vazduha, do Nemačke sa minimalnom. Kada kažemo aerozagađenje pod tim pojmom podrazumevamo prisustvo hemikalija, čestica, bioloških materijala koji nanose štetu ili uzrokuju nelagodnost kod čoveka i drugih živih bića.Glavni uzroci zagađenosti vazduha su fabrike, elektrane i saobraćaj.Fokusiraćemo se na zagađenje koje proizvodi saobraćaj, kao i načine na koje se Nemačka "bori" sa time.

Veliki izvor aerozagađenja u gradu su automobili.Oko Hanovera, po obodu grada su izgrađena dva velika autoputa kojim dnevno prolazi ogroman broj automobila.Kako bi uticali na vozače da manje koriste svoje automobile za odlazak ili dolazak na posao, ograničili su maksimalnu brzinu u gradu na 30 km/h.U isto vreme počeli su sa dizanjem svesti o očuvanju životne sredine kroz zdrave stilove života, kao što je bicikla.U tome su otišli I korak dalje pa su po celom gradu jasno obeležene staze na trotoaru predviđene za kretanje biciklista.Na pojedinim mestima postavljeni su I stubovi koji na dnevnom ali I godišnjem nivou očitavaju koliko je prošlo bicikala.Da su motivisani da stalno povećavaju broj ljudi koji koristi ovo prevozno sredstvo govori I činjenica da su im prostori za parkiranje bicikli u gradu jasno obeleženi, predviđeni I besplatni.

Takođe u gradu se može videti električni autobus na liniji 200 koji se kreće pomoću solarnih panela, i ne ispušta štetne gasove u okolinu.U gradu se vozi i manji broj elektricčnih automobila, ali je to zastupljeno u veoma malom procentu, za sada.Naredni projekat je da se u gradu postavi što više punjača za ovakve automobile. "Između dva zla uvek biram ono manje" glasi izreka koja je izgleda bila inspiracija Nemcima za sledeći projekat.Na osnovu činjenice da saobraćaj na vodi znatno manje zagađuje atmosferu, kroz Hanover je iskopan veliki broj kanala u kojima se odvija svakodnevni saobraćaj.Ovim je vožnja automobila smanjena u još većoj meri.

Autor: Darko Marjanović