GRAD IZAZIVA DIVLJINU

Verena Butt, inženjer hortikulture, koja se bavi dizajniranjem zelenih površina, objasnila nam je koja je razlika između divljih i urbanih zelenih površina.
Trenutno radi u firmi koja se bavi zelenim površinama, a ranije je radila na univerzitetu. Glavno zanimanje je poklapanje zelenih površina i ekologije.
Pejzažna arhitektura je moderna i više približna gradu za razliku od ekologije koja se bavi pesticidima, ali iako su veoma slične, veoma su razdvojene, ali rade na tome da ih spoje.
Od prošle godine je u projektu i gradska divljina (gradski izazov za divljinu). Ovo je novi projekat i bavi se tim poslom tek 5 godina. Projekat se radi između tri grada, a to su Frankfurt, Desa i Hanover.
Tri istraživačka intituta su sa njima u projektu i jedan institut za javno informisanje. Bave se suštinom i pitanjima građana, odnosno kakav je njihov pogled na tu priču. Bave se izučavanjem prirode i time kako se ona menja godinama.
Na karti postoji 11 tačaka za koje je grad odlučio da ubaci divljinu. Od toga su dve u šumi. To znači da će divljina preuzeti šumu i ispitivaće se promene koje će se dešavati.
Tu smo bili da vidimo kako izgleda urbani park (isuviše je monotono), a drugi deo parka se ne održava već 3 godine i divljina ga preuzima.
Postoji puno staza koje se pojavljuju same od sebe, ljudi tu voze bicikle i šetaju pse, ali mesto je veoma prometno čak i za konje. Namera im je da povrate životinje u prirodu, samim tim povećavaju biodiverzitet jer tako imaju različita staništa po šumi (uvodeći ovce i krave) Deo ovog projekta je i potok koji ga neutralizuje.
Sledeće 3 godine projekta su glavne i najvažnije, što znači da ako sve bude išlo onako kako treba i kako su zamislili, projekat je uspešno obavljen.

    

      

Eko kalendar

Eko škola

Vesti iz sveta

Anketa

Copyright (c) Site Name 2012. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com