Kao završni komentar pri evaluaciji srpsko-nemačkog seminara za mlade, vođa grupe prof. Milan Gabarić je izjavio - „Smatram da je boravak u Hanoveru učesnicima pružio brojna pozitivna iskustva, vezana za istraživanje različitih ekoloških pitanja, načine r

Kao završni komentar pri evaluaciji srpsko-nemačkog seminara za mlade, vođa grupe prof. Milan Gabarić je izjavio - „Smatram da je boravak u Hanoveru učesnicima pružio brojna pozitivna iskustva, vezana za istraživanje različitih ekoloških pitanja, načine rešavanja ekoloških problema, aktivnosti vlade i nevladinih organizacija na njihovom rešavanju.

 

Istraživanjem i razmenom su stekli znanja i veštine sagledavanja mogućnosti i načina rešavanja pojedinih ekoloških problema i stilovima života i rada u skladu sa održivim razvojem. Izuzetno važan aspekt je bilo upoznavanje sa novinarskim radom u Nemačkoj na radiju i novinama, kao i samostalno izveštavanje učenika i razmena iskustava na završetku svakog radnog dana“. „Ne sumnjamo da će poseta naredne godine biti jednako uspešna kao i prethodne dve i zahvalio bi se u svoje lično ime i u ime grupe iz Srbije, Ahimu Riemanu i JANUNu na trudu koji su uložili u organizaciju ovog višednevnog seminara za mlade“.

    

      

Eko kalendar

Eko škola

Vesti iz sveta

Anketa

Copyright (c) Site Name 2012. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com