Zašto je važno omogućiti mališanima da se zbliže sa prirodom

Izvor: novakdjokovicfoundation.org

Današnja deca, nažalost, imaju sve manje i manje mogućnosti da se povežu sa prirodom, koja može mnogo toga da ih nauči. To se posebno odnosi na mališane koji sa svojim porodicama žive u velikim gradovima. Stručnjaci, sa druge strane, ističu da takav negativan trend treba da se promeni zbog dobrobiti najmlađih, odnosno da bi prirodno okruženje moralo da dobije veću ulogu kao doprinos njihovom pravilnom rastu i razvoju.

Read more: Zašto je važno omogućiti mališanima da se zbliže sa prirodom

Zaštićena područja

Izvor: zzps.rs

Zaštićena područja su područja koja odlikuje izražena geološka, biološka, ekosistemska i/ili predeona raznovrsnost, zbog čega se aktom o zaštiti proglašavaju zaštićenim područjima od opšteg interesa. Pod režim zaštite stavljaju se i ona područja koja su od značaja za opstanak migratornih vrsta shodno međunarodnim propisima. Takođe, zaštićena područja mogu se prekogranično povezivati sa zaštićenim područjima drugih država.

Read more: Zaštićena područja

Ekologija za decu - osnovni ekološki pojmovi

Ekologija nas uči da volimo druga i drugaricu, uči nas da volimo sve biljke i životinje, prirodu koja je oko nas. Svako dete koje upozna ekologiju nikada više neće gaziti travu ni lomiti grane ni uništavati ptice. Ekologija je da odbraniš prirodu. Ekologija: oikos na starogrčkom jeziku znači dom, a logos znači nauka. Ekologija je, znači, nauka o našoj kući- Planeti na kojoj svi živimo. Ustvari ekologija izučava odnose živih bića i sredine u kojoj žive, kao i međusobne odnose živih bića...  Ekologija je, pre svega, način života.

Read more: Ekologija za decu - osnovni ekološki pojmovi

    

      

Eko kalendar

Eko škola

Vesti iz sveta

Anketa

Copyright (c) Site Name 2012. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com