Bilten 27

Članovi projekta Eko info su tokom boravka u Hanoveru u aprilu 2017. godine naučili  kako na inovativan, kreativan i održiv način koristiti otpad i materijale. Kako lako možemo promeniti neke svakodnevne stvari i kako na pravi način možemo pomoći onima kojima je pomoć neophodna. Sva ta iskustva prenei su u biltenu broj 27.

Preuzmi Bilten 27